section-674c6ce

Нашите специалисти

Нашите лекари и медицински специалисти имат отлична квалификация и работят в съответствие с морално – етичния кодекс и изискванията за добра медицинска практика, като използват съвременни методи за диагностика и лечение.

Д-р Басем Алнаболси

УРОЛОГ


Д-р Денис Мохаремов

ОРДИНАТОР УРОЛОГ


Д-р Георги Янков

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ


Д-р Иван Николов

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ


Д-р Фарес Алзахер

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ


Д-р Бисерка Петкова

НЕФРОЛОГ ИНТЕРНИСТ


Д-р Луай Канхуш

УНГ


Д-р Стоян Иванов

ОРТОПЕД


Д-р Георги Кулчев

ОРДИНАТОР ОРТОПЕД


Д-р Димитър Димитров

ОРТОПЕД


Д-р Месут Рушид

КАРДИОЛОГ


Д-р Самир Мансури 

ХИРУРГ


Д-р Александра Манушева

РЕВМАТОЛОГ- ИНТЕРНИСТ