section-89c8fe8

Нашите лекари и медицински специалисти имат отлична квалификация и работят в съответствие с морално – етичния кодекс и изискванията за добра медицинска практика, като използват съвременни методи за диагностика и лечение.

section-248493d

Д-р Басем Алнаболси

УРОЛОГ

Д-р Георги Янков

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Д-р Стоян Иванов

ОРТОПЕД

section-a43e974

Д-р Денис Мохаремов

УРОЛОГ ОРДИНАТОР

Д-р Иван Николов

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Д-р Димитър Димитров

ОРТОПЕД

section-decd101

Д-р Луай Канхуш

УНГ

Д-р Фарес Алзахер

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Д-р Георги Кулчев

ОРДИНАТОР ОРТОПЕД

section-3feaf2c

Д-р Женя Танчева

УНГ

Д-р Николай Георгиев

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Д-р Месут Рушид

КАРДИОЛОГ

section-999a702

Д-р Венцислав Александров

ХИРУРГ

Д-р Емил Петков

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Д-р Милен Танев

КАРДИОЛОГ

section-4336a15

Д-р Самир Мансури

ХИРУРГ

Д-р Филип Митев

АНЕСТЕЗИОЛОГ

Д-р Бисерка Петкова

НЕФРОЛОГ ИНТЕРНИСТ

section-1361ffe

Д-р Иван Вълчев

ХИРУРГ

Д-р Данаил Ганчев

ХИРУРГ

Д-р Александра Манушева

РЕВМАТОЛОГ ИНТЕРНИСТ

section-54fcd96

Д-р Росица Янева

ХИРУРГ