section-ec01464

CO2 Лазер


Какво е CO2 Лазер?

CO2 Лазерите имат широк спектър на приложение в микрохирургия, гинекологични,урологични,стоматологични,дерматологични,козметични и общи операции тъй като с тях се постига изключителна прецизност.Лазерният лъч представлява силно концентриран и мощен сноп светлина,който взаимодейства с тъканта и я третира с абсолютна точност,което е невъзможно да се постигне с други методи на интервенция,като площ по-малка от 1 мм в диаметър може да бъде лекувана без да се засягат околните участъци от тъканта. Предимства при работа с CO2 Лазер в сравнение с други познати методи са:

-Бърза работа

-Прецизно изпаряване на обривни елементи

- Намалено увреждане на съсдените тъкани

- Контролиране дълбочината на проникване

Повече за лечението с CO2 Лазер

section-aea5f8f