Урофлоуметрия – метод за диагностика на отклоненията в процеса на уриниране. Това е скрининг изследване , което описва количеството  урина в мл. за определено време в секунди.

Този метод е подходящ при  пациенти с  ДПХ  /доброкачествена хиперплазия на простата/ и СДПП /симптоми на долните пикочни пътища/ .

Симптоми :

1.  симптоми на съхранение:

  • никтурия /нощно уриниране /
  • често уриниране
  • неотложен позив

2.симптоми на  изпразване :

  • тънка струя
  • прекъсване на струята
  • чувство за пълен пик. мехур след уриниране