Нефрология е дял от медицината занимаващ се с диагностика, консервативно лечение и превенция на бъбречните заболявания.

Д-р Бисерка Петкова работи в МЦ „Плазмамед клиник“ като специалист по Вътрешни болести и Нефрология .